گزارش تشریحی سالانه انجمن جهانی فروش مستقیم WFDSA

WFDSA یک فدراسیون جهانی فروش مستقیم و بی واسطه است. این فدراسیون جهانی یک  سازمان غیر دولتی است که در سال ۱۹۷۸ توسط ۱۲ انجمن فروش مستقیم تاسیس شده است . دفتر اصلی و دبیرخانه این انجمن در امریکا، شهر واشنگتن است. مسئولیت فدراسیون WFDSA معرفی و هدایت صنعت فروش مستقیم در سطح جهانی است. فروش مستقیم، فروش و ارائه محصولات و خدمات به صورت…