0935-466-1116

تاثیرگذاری

  • تعداد مطالب با این تگ : 2

ارتباط چشمی‌، شروعی تعیین کننده برای ساخت ارتباط

ارتباط چشمی مهمترین مهارتی است که باید برای برقراری ارتباط به دست بیاورید. اگر بخواهید عالی و بی نقص ارائه بدهید و کاری کنید دیگران به همان چیزی فکر کنند که شما فکر می‌کنید، اگر بخواهید ایده ای در جمع بدهید و بخواهید دیگران جواب مثبت به ایده شما بدهند و مهم تر از همه اگر بخواهید برای این منظور فقط و فقط یک مهارت یاد بگیرید آن مهارت قطعا…
توسط خسرو واحدی | سه‌شنبه، 27th ژوئن 2017 | شبکه سازی | 1167 ادامه مطلب
ارنباط زبان بدن

زبان بدن انسان چیست؟ زبان بدن ما چه می گوید؟

دانشمندان متوجه شدند که رفتارهای بدنی انسان- اعم از ارادی یا غیر ارادی- بیانگر نوعی از تفکر خاص و خط فکری هستند که افراد به صورت ناخودآگاه در وضعیت نمایش دادن آنها قرار می‌گیرند. این بدان مفهوم است که هر گونه رفتار بدنی از سوی ما، چیزی از محتویات فکری و ذهنی ما را بر ملا می‌کند.
توسط خسرو واحدی | پنج‌شنبه، 23rd فوریه 2017 | مقالات | 797 ادامه مطلب