تیم چیست؟

 

برای پرداختن به کارتیمی و ویژگیهای آن نخست باید معنای واژهی “تیم” را روشن کنیم. این، نخستین گام برای آموختن اصول کار تیمی و تشکیل یک تیم موفق است. پس باید بپرسیم که “تیم” چیست؟

هر یک از انسانها مدتها قبل از آنکه بتوانند واژه ی “تیم” را تعریف کنند و یا حتی پیش از آن که این لغت را بشنوند، عضوی از یک یا چند تیم هستند. تقریباً همه ی انسانها در خانوادهایی متولد می شوند و رشد می کنند؛ خانواده خود پایه ای ترین تیم در زندگی بشر است. علاوه بر آن، بسیاری از افراد در کودکی و بزرگسالی شان با دوستانشان، با هم محله ای ها یا هم مدرسه ای هایشان تیمهای ورزش و بازی تشکیل می دهند: مثلاً تیمهای فوتبال، والیبال و غیره. بنابراین همگی ما تجربه ی عضویت و همکاری در تیمها را داریم و به لحاظ عملی با مفهوم تیم آشنا هستیم. اکنون باید ببینیم که یک تیم چه ویژگیهایی دارد و شناخت خود را از این مفهوم عمیقتر کنیم. مراجعه به مثال غازها در این راه به ما کمک می کند.

هر جمعی از افراد که همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند لزوماً یک تیم نیستند. تیم، گروهی از افراد است که از لحاظ اطلاعات، منابع و مهارتها به یکدیگر وابسته اند و در پیِ آن اند که با ترکیب فعالیت هایشان به هدف مشترکی دست یابند. بنابراین میتوان ۵ ویژگی اساسی یک تیم را نام برد:

 

  • تیمها با نیت دستیابی به هدفی مشترک ایجاد می شوند. تیمها تشکیل می شوند تا کاری انجام دهند؛ بنابراین بر هر جمعی از افراد که در جایی جمع شده باشند، نمی توان نام تیم گذاشت. مسافرانی که در یک اتوبوس در کنار هم قرار دارند، یا افرادی که در یک قهوه خانه نشسته اند و یا ارباب رجوعانی که هر یک برای انجام کار خود در ساختمانِ اداره یا سازمانی گرد آمده اند، تیم نیستند. تیمها در پی اهداف و دستاوردهایی هستند که همه ی اعضا در قبال این اهداف مسئولند و همگی از آن نفع می برند.

 

۲-  مهم ترین ویژگی یک تیم، وابستگیِ اعضایش به یکدیگر است. معنای “وابستگی متقابل” این است که اعضای تیم نمی توانند به تنهایی به هدفشان دست یابند. یک تیم فوتبال به این دلیل تیم است که یک بازیکن آن، به تنهایی نمی تواند در مسابقه پیروز شود. در حالیکه افرادی که برای مثال برای سرگرمی در یک سالن سینما نشسته اند، تیم نیستند چرا که هر یک از آنها میتواند به تنهایی و بدون نیاز به دیگران از دیدن فیلم لذت ببَرَد. افراد در یک تیمِ کاری ممکن است به شکلهای مختلف به هم وابسته باشند: مثلاً وابسته به اطلاعات یکدیگر، مهارتهای یکدیگر، منابع یکدیگر و غیره.

۳- تیمها محدودند و با گذر زمان نسبتاً پایدار و باثبات باقی می مانند. محدودیت تیمها بدین معناست که اعضای تیم چه برای خودشان و چه برای دیگران قابل تشخیص اند. ثبات تیم یعنی این که عضویت افراد در تیم دوام دارد. به عنوان مثال جمعِ افرادی که به کمکِ زلزله زدگان بم شتافتند، یک تیم نیستند. چرا که هر روز ممکن است چند نفر بروند و چند نفر جدید بیایند؛ پس این گروه دارای ثبات و محدودیت نیست. در حالیکه برعکس، تیم فوتبالی که در جام جهانی شرکت می کند بازیکنها و کادر مربیگری اش معلوم و مشخص اند و در طی دوره ی حضور در مسابقات دارای ثبات اند.

۴ –  اعضای یک تیم در چگونگی انجام کارشان اختیار و حق انتخاب دارند. افراد یک گروه پارتیزانی، اگر فرمانبردار محض رهبر گروه باشند، یک تیم نخواهند بود.

۵-  ویژگی آخر یک تیم این است که تیمها جزیره هایی منزوی نیستند؛ بلکه آنها در یک زمینه ی اجتماعی وسیعتر عمل می کنند و غالبا،ً خود در کنار تیمهای دیگر، جزیی از سازمان بزرگتری هستند. مثلاً اگر در لیگ فوتبال داخلی کشوری تنها یک تیم شرکت کند، مضحک و بی معناست! بلکه یک تیم فوتبال همیشه در کنار تیمهای دیگر و زیر نظر فدراسیون و سازمان مشخصی در لیگ شرکت می کند.

داستان غازها

 

دانشمندان با بررسی حرکت غازها در دسته های V شکل به نتایج جالبی دست یافته اند:

۱- در همان حال كه یک غاز بالهاي خود را باز و بسته مي كند، یک محرّك جهت حركت پرنده ی جلويي ايجاد مي كند. با حركت در دسته هاي V شكل، دسته ی غازها ۷۱ % بيش از حالتي كه یک غاز به تنهايي حركت مي كند را مي پيمايد.

 درس: افرادي كه در كي مسير مشترك حركت مي كنند و یک نوع حس وحدت را دارند، مي توانند سريعتر و آسانتر به جايي كه مي خواهند برسند.

 

۲- هر گاه یکي از غازها، از حالت V خارج مي شود، به سرعت احساس سقوط مي كند و سعي مي كند هر چه سريعتر به شكل V جهت استفاده از مزاياي آن و نيز قدرت بالا برنده ی دسته پرندگان برگردد.

 

درس: قوت، قدرت و ايمني سه فاكتوري است كه در سايه ی حركت با جمعي كه با ما مسير مشتركي دارند احساس مي كنيم.

 

۳- هنگامي كه غازِ پيشرو خسته مي شود جاي خود را به غاز تازه نفسِ ديگري مي دهد و خود به داخل دسته مي رود.

 

درس: در كارهاي سخت (مانند رهبری تیم) نياز به تشریك مساعي وجود دارد.

۴- غازهايي كه در بخشهای عقبی دسته قرار دارند، با صداهايي غازهاي جلويي را تشويق و حمايت مي كنند تا سرعت بالاي دسته حفظ شود.

 

درس: اعضاي گروهها نياز به حمايت، پشتیبانی و دلگرمي ساير اعضاي گروه دارند.

 

۵- هنگامي كه یک غاز بيمار يا مجروح مي شود، دو غاز ديگر از حالت V همراه او خارج مي شوند ، تا هنگامي كه غاز مجروح به سلامت برگردد، سپس به سرعت خود را به گروه مي رسانند.

 

درس: در زمان گرفتاريها به کمک یکديگر نيازمندیم.

 


برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ،