معرفی دوره نحوه طراحی جریان مشتری در بازاریابی شبکه ای

شاید تا به حال در مورد جریان مشتری شنیده باشید.این موضوع با معانی مختلف در حرفه های گوناگون استفاده دارد.در واقع بسته به این که مشتری کیست و ما قصد ارائه چه محصول یا خدمتی را به او داریم، جریان مشتری تعریف می شود.اما در هر حالتی محتوای جریان مشتری، مسیری است که برای حرکت مشتری پیش بینی می کنیم. این دوره به نحوه طراحی…